У школі протягом 2017-2018 навчального року проведена достатня робота щодо забезпечення якісної освіти учнів, створення у навчальному закладі умов, які відповідають сучасним вимогам ефективного проведення навчально-виховного процесу та організації дозвілля школярів; підвищення педагогічної культури та розвитку педагогічної творчості педагогічних працівників; впровадження в практику роботи школи інформаційно-комунікаційних технологій. Головними напрямами у здійсненні завдань Комплексної програми були: підвищення ролі стандартів освіти у вирішенні проблеми якості знань учнів; організація навчально-виховного процесу в 9-х класах за новими програмами, навчальними планами та підручниками; формування та розвиток у школярів життєдіяльнісних компетентностей, креативних рис, впровадження ефективних інноваційних шляхів формування духовно, психічно і фізично здорової особистості; розширення впливу профільного навчання в старшій школі на підготовку соціально активного і професійно компетентного громадянина; створення умов для самореалізації кожного педагога, їх творчого зростання.

Велика увага приділялась педагогічним колективом виконанню Закону «Про освіту» щодо охоплення дітей мікрорайону школи навчанням. Станом на 1 вересня 2017 року до першого класу були залучені усі діти, яким виповнилось 6 років, а це 60 учнів, а також усі 411 дітей і підлітків віком до 18 років приступили до навчання. Враховуючи потреби учнів, бажання батьків та можливості школи учні 10 та 11 класів навчаються за «Української філології профіль» (філологічного напряму).

Згідно з діючим законодавством здійснювалась соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі. На початок навчального 2017-2018 н. року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:
• сиріт і позбавлених батьківського піклування – 7 ;
• інвалідів – 8;
• дітей, що постраждал від аварії на ЧАЕС – 1;
• з малозабезпечених сімей -18 ;
• з багатодітних сімей – 40.

Ці діти постійно перебували у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у таких заходах: позакласні та позашкільні свята, конкурси, доброчинні акції, новорічні ранки з подарунками, оздоровлення у пришкільному оздоровчому таборі «Ворскляночка». Також за бюджетний кошт 38 учнів пільгових категорій щоденно отримували безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні з розрахунку 10 грн. З опікунами дітей позбавлених батьківського піклування підтримувався постійний зв'язок класних керівників, практичного психолога, адміністрації школи.

Завжди було в центрі уваги питання збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників школи, медичне обслуговування яких організовувалось відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працювала шкільна медична сестра, яка проводила систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечувала профілактику дитячих захворювань. Протягом навчального року на базі міської дитячої лікарні діти проходили медичне обстеження. . Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі сформовані були спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Медичне обслуговування працівників школи організовано було також на базі 3 міського поліклінічного відділення. Вони пройшли поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи або за місцем їх проживання Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для їх раціонального харчування протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів у І семестрі 2017-2018 н.р. забезпечувались безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування 533 учнів 1-11 класів відбувалось згідно графіку на 1-5 перервах у шкільній їдальні. Як додаток до денного раціону дітей у школі працював буфет. Цікавими оздоровчими заходами у школі були традиційні Дні здоров’я, шкільні спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри.
Метою методичної роботи у закладі було підвищення фахової та методичної майстерності педагогічних працівників через творче використання досягнень педагогіки і психології, перспективного педагогічного досвіду, активне включення їх в інноваційну освітню діяльність.

Здійснювалась методична робота з урахуванням результатів діагностики професійних потреб та інтересів педагогічних працівників, рівня їхньої компетентності, професійної та методичної підготовки, при глибокому вивченні та аналізі результативності освітнього процесу.

Організовувалась ця робота методичною радою школи, очолюваною заступником директора з НВР Бубир В.Г.

МР спрямована була на реалізацію І етапу загальношкільної науково-методичної проблеми «Формування конкурентоспроможної особистості учня через створення інноваційного освітнього простору», а також міської проблеми «Ефективність системи науково-методичної роботи як засобу розвитку фахової компетентності педагога».

Головними напрямами у здійсненні МР у 2017-2018 н.р. були: науково-методичне забезпечення організації освітнього процесу в 9-х класах за новими програмами, навчальними планами та підручниками; підвищення ролі стандартів освіти у вирішенні проблеми якості знань учнів; формування та розвиток у школярів життєдіяльнісних компетентностей, креативних рис, впровадження ефективних інноваційних шляхів формування духовно, психічно і фізично здорової особистості; розширення впливу профільного навчання в старшій школі на підготовку соціально активного і професійно компетентного громадянина; створення умов для самореалізації кожного педагога, їх творчого зростання.

Через такі методичні об’єднання (МО) та методичні мікрогрупи (ММГ) проводились основні методичні заходи:

- МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу, керівник Зінченко А.К.;

- МО вчителів природничо-математичного циклу, керівник Сидоренко Т.О.

- МО вчителів та вихователів ГПД початкових класів, керівник Євменова С.М.;

- МО вчителів іноземних мов, керівник Свід О.В.;

- МО класних керівників 5-11 класів, керівник Баку лей О.М.;

- ММГ вчителів укр.мови та літ. з проблеми «Інноваційні підходи до організації профільного навчання з метою формування індивідуальної освітньої траєкторії учнів», (керівник Лоза М.З.

Продовжувала роботу динамічна творча група «Педагогічна майстерня», керувала якою Бубир В.Г., працювала Школа молодого вчителя (кер. Тригубенко Н.І.). Проводились такі форми методичної роботи, як Трибуна цікавого педагогічного досвіду, Творчий портрет, Творчий звіт, Творча презентація, Тижні та Дні відкритих уроків і т.д. Традиційно продовжувалось впровадження в практику роботи школи інтерактивних форм і методів методичної роботи, у чому педколектив займає провідне місце серед шкіл міста. Широко практикувались у 2017/2018 н.р. круглі столи, проблемно-діяльнісні та ділові ігри, методичні дебати, дискусійні та творчі трибуни, методичні ток-шоу, семінари-практикуми, педчитання тощо. Через нестандартну форму методичних заходів під назвою «Методичний аукціон педагогічних ідей». (Тема. Інноваційний підхід до організації навчально-виховного процесу як потреба створення сучасного освітнього простору)»МО та ММГ здійснили презентацію роботи над проблемою школи:

-МО вчителів та вихователів ГПД початкових класів у жовтні 2017 року ( відповідальна Євменова С.М.);

- МО вчителів природничо-математичного циклу у листопаді 2017 року (відповідальна Сидоренко Т.О.);

-МО вчителів суспільно – гуманітарного циклу у лютому 2018 року ( відповідальна Зінченко А.К.);

- МО класних керівників 5-11 класів у березні 2018 року ( відповідальна Баку лей О.М.);

- вчителі іноземних мов, фізичної культури, музики, образотворчого мистецтва та трудового навчання у квітні 2018 року.

Крім цього, у 2017-2018 н.р. працювали творчі, методичні, проблемні групи:

- проблемна методична мікрогрупа з питання «Використання мультимедійних засобів навчання на уроках в початковій школі».- керівник Боброва Т.В..;

- творча лабораторія творча лабораторія «Впровадження медіа-освіти» - керівник Кібкало А.І.

- постійно діючий психолого-педагогічний семінар для вчителів «Психологічна взаємодія учасників навчально-виховного процесу – важлива умова високої результативності навчання» - керівник Хребтова-Краузе Ю.В.

Слід зазначити, що члени кожного колективного методичного формування

активно використовували досвід та творчі надбання видатних педагогів України та інших країн світу, кращих вчителів міста й області; широко застосовували комп’ютерні технології, мережу Інтернет, мультимедійні засоби навчання; пропагували та впроваджували нові ідеї формування та розвитку соціально активної, свідомої, духовно і фізично досконалої особистості.

Так, вчителі та вихователі ГПД МО початкових класів плідно працювали над прищепленням культу здоров’я молодшим школярам, здійснювали здоров’язберігальний підхід до організації освітнього процесу, застосовували інноваційні технології для розвитку творчих здібностей дітей.

Робота МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу була спрямована на формування цілісної, духовно-зрілої особистості – громадянина України шляхом пізнання та засвоєння учнями надбань духовних цінностей українського народу.

Пріоритетними завданнями, що реалізувались МО вчителів природничо- математичного циклу були: формування та вдосконалення професійної компетентності творчого педагога як умова забезпечення розвитку конкурентоспроможної особистості учня.

  • вчителів іноземних мов досягало необхідних результатів через модернізацію освітнього процесу з метою підвищення навчально-пізнавальних, соціальних, комунікативних компетенцій здобувачів освіти.
  • класних керівників 5-11 класів спрямовувало свої зусилля на формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення. Створені були умови для активної участі педагогічних працівників школи в роботі міських , творчих груп, шкіл ППД, постійно діючих семінарів, тощо. Вчителі школи взяли активну участь у міських Днях педмайстерності, предметних семінарах, майстер-класах.

Продовжувалась співпраця в плані вивчення, впровадження та пропаганди ППД з ПОІППО, ПНПУ, ММК; проведено спільні методичні заходи з ними:

- семінар-педпрактика для слухачів курсів підвищення кваліфікації при ПОІППО вчителів української мови та літератури (жовтень, 2017 р., вчителі Зінченко А.К., Гусар А.П.);

- семінар-педпрактика для слухачів курсів підвищення кваліфікації при ПОІППО вчителів природознавства (листопад, 2017 р., учитель Пестич С.В.);

- майстер-клас учителя англійської мови Свід О.В. для вчителів міста ( грудень 2017 р.);

- майстер-клас учителя історії і правознавства Слуцької Л.Б. для вчителів міста (грудень 2017 р.);

- майстер-клас учителя географії Сидоренко Т.О. для вчителів міста (грудень 2017 р.);

- семінар-практикум «Використання програмного забезпечення SMART Notebuk в навчальному процесі» (квітень 2018 р., учитель Пестич С.В.).

Протягом 2017-2018 н.р. на базі закладу працювала Школа ППД «Цінності християнської культури як фактор морально-духовного формування особистості» (керівник Яворська О.М.). Проведено три заняття Школи у жовтні, грудні та квітні.

Протягом 2017-2018 навчального року чимало методичних напрацювань учителів нашої школи були розміщені на шкільному сайті, методичному порталі видавництва «Шкільний світ» та опубліковані у газетах цього ж видавництва. Особливу активність виявила учитель англійської мови Свід О.В. Кожне методичне об’єднання вчителів та класних керівників за підсумками роботи у 2017-2018 навчальному році випустило цінні, в плані поширення кращого педагогічного досвіду педагогів школи, брошури, методичні проекти, методичні збірники тощо. А педагогічні працівники, що атестуються, поповнили шкільну та міську методичну скарбничку матеріалами з досвіду роботи у вигляді методичних посібників, збірок кращих уроків та позакласних заходів, зібрань кращих учнівських творів та віршів, творчих презентацій.

Дієвим засобом підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, поштовхом до творчості залишається атестація. У 2018 році атестувалось 8 вчителів: двоє з них були атестовані на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист»; двом учителям було присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; трьом присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»; одному – «спеціаліст другої категорії».. Отже, всі педпрацівники, що атестувалися, підвищили свій кваліфікаційний рівень. Таким чином із 40 педагогічних працівників, які працюють у школі, 11 - учителів-методистів, 5 - старших вчителів, вищу кваліфікаційну категорію мають 22 педагоги, першу – 8, другу – 5, 5 учителів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

Підвищенню методичного рівня педагогів, їх професійному зростанню сприяли й курси підвищення кваліфікації при ПОІППО. Згідно плану роботи школи і ММК їх пройшли у 2017 – 2018 навчальному році 13 осіб.

У плані культурно-освітнього та профорієнтаційного співробітництва продовжено співпрацю з вузами міста різного рівня акредитації. Згідно укладених угод здійснювалось співробітництво з Аграрною академією, ПУЕТ, ПНПУ, ПНТУ, Юридичною академією, з професійними коледжами та ліцеями: проводились зустрічі представників цих ВНЗ з випускниками школи, їх батьками, вчителями; учні відвідували вищі навчальні заклади під час днів відкритих дверей. Протягом навчального року на базі кращих вчителів школи успішно пройшли педпрактику студенти таких факультетів педуніверситету: філологічного, фізико-математичного, природничого, психолого-педагогічного.

Протягом 2017-2018 навчального року у школі проводилась цікава та результативна робота із здібними та обдарованими дітьми. Здійснювалась діагностика індивідуальних особливостей учнів. Вивчались пізнавальні, комунікативні, творчі, художньо-естетичні інтереси і схильності дітей, потреби у фізичній активності й розвитку через анкетування, тестування учнів. З метою розвитку творчих здібностей учнів та задоволення їх інтелектуальних та духовних потреб були введені курси за вибором:

- Мій рідний край – моя Полтава (1- 4-і класи);

- Основи споживчих знань (4-А)

- Християнська етика в українській культурі (1-4-і класи);

- Етика (5-і класи);

- Історія Полтавщини (6-11 класи);

- Вчимося бути громадянами (8-і класи);

- Сучасна українська література (10-11 класи);

- Українознавство (5-11 класи)..

У школі працювали 12 гуртків та спортивних секцій різного спрямування.

Учителями були організовані індивідуальні заняття, консультації для учнів, які виявили високі досягнення у вивченні окремих предметів. Особливо ефективно ця робота здійснювалась Ступак І.В., Пестич С.В.,Свід О.В., Хребтовою-Краузе Ю.В., що принесло свої плоди. У жовтні 2017 року у школі відбувся І етап Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін, у яких взяли участь 203 учні, найбільше учасників – з української мови та літератури, біології, математики, хімії. Шкільні команди з англійської та французької мов, хімії показали гарні результати у ІІ етапі (міському) Всеукраїнської олімпіади і завоювали 4 призових місця, а саме:

  • Липовенко Данило (8-А клас) – ІІІ м. з хімії (учитель Пестич С.В.);
  • Голінна Карина (9-Б клас) – ІІІ м. з французької мови (учитель Ступак І.В.);
  • Білокінь Олег (10 клас) – ІІ м. з хімії (учитель Пестич С.В.);
  • Білокінь Олег (10 клас) – ІІ м. з англійської мови (учитель Свід О.В.)

Учениця 10 класу Сацюк Юлія посіла ІІ місце у міському конкурсі-захисті робіт членів МАН (керівник Хребтова-Краузе Ю.В.).

Учні школи були активними учасниками міських, обласних конкурсів. Учень 6-А класу Дворовенко Максим посів ІІІ місце у міському етапі Всеукраїнського конкурсу імені Т.Г. Шевченка (учитель Зінченко А.К.), а учениця цього ж класу Заєць Катерина – ІІІ місце у міському етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. П.Яцика (учитель Зінченко А.К.). Учениця 9-Б класу Бречко Олександра посіла ІІ місце у регіональному відкритому конкурсі дитячої творчості «Дивосвіт» у номінації «М’яка іграшка».

Постійно удосконалювалось інформаційно-комп’ютерне забезпечення НВП та управлінської діяльності школи: широко використовувалась мережа Інтернет для підготовки до уроків та позакласних заходів педпрацівниками та учнями; школа підключена до єдиної інформаційної системи управління освіти, до мережі ММК; переведено в електронну систему учнівський контингент та кадровий склад працівників школи, мережу мікрорайону; з метою популяризації кращих здобутків педпрацівників та учнів школи продовжено роботу щодо поповнення контентом сайту школи. Кабінет інформатики (Кібкало А.І., його завідувачка) – є центром комп’ютерної освіти вчителів і школярів. Інтернет-ресурси та програмні педагогічні засоби систематично використовували у НВП вчителі Бубир В.Г (фізика), Пестич С.В. (хімія, біологія, природознавство), Бакулей О.В. (математика, фізика), Боброва Т.В. (поч. кл.), Свід О.В., Юхименко С.О. (англ. мова), Слуцька Л.Б. (історія, право), Зінченко А.К.(укр. мова та літ.), Сидоренко Т.О. (географія, біологія) та ін.

МР націлена була на забезпечення зростання кваліфікації педагогів, безперервності й наступності в здобутті ними кваліфікаційних рівнів, розвиток їх творчого потенціалу.

Згідно «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ України»

в школі розроблено програму системи виховання учнівської молоді, мета якої – створення цілісної системи виховної роботи з класним і загальношкільним колективом учнів, у здійсненні індивідуального підходу до кожного школяра.

Педагогічним колективом школи проводиться певна робота щодо її виконання.

В основу планування виховної роботи покладено духовний розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, оволодіння народною мораллю, етикою, культурою, правами і обов’язками громадянина України, утвердження почуттів причетності до кращих надбань світової цивілізації.

На уроках української мови та літератури, історії учні оволодівають знаннями про рідний народ, Батьківщину, розвивають національні якості.

Проводячи загальношкільні і класні заходи, учнів постійно заохочують до участі в організації і проведенні масових і групових форм роботи: бесід, ранків, Уроків пам’яті, історії рідного краю, ігор-мандрівок, вікторин, конкурсів, свят, екскурсій, прогулянок, широко використовується зібраний краєзнавчий матеріал. Класні керівники та класоводи велику увагу приділяють пам’яті роду, вивченню рідного краю. У школі діє музей народознавства (кер. Лоза М.З.) та музейна кімната української вишивки ( кер. Тригубенко Н.І.), матеріали яких широко використовуються класними керівниками для проведення виховних заходів.

З метою виховання патріотизму, гордості за своїх дідів, прадідів, батьків, земляків, славних традицій предків було проведено літературно-музичні композиції до Дня міста, Дня Перемоги, Дня захисника Вітчизни та інших державних свят. З метою формування у дітей поваги до Конституції України проведено бесіди: «Конституція-основний закон», «Від гетьмана до Президента», «Громадянином бути зобов’язаний», «Що означає бути патріотом України?», брейн-ринг «Діти та їхні права» та ін.

Проводиться комплекс заходів з військово-патріотичного виховання. Це – уроки мужності, уроки пам’яті, зустрічі з ветеранами війни та праці, учасниками АТО. Щорічно учні стають учасниками акцій: «Милосердя», «Ветеран живе поруч», «Пам’ять». За кожним класним колективом закріплено одиноких та людей похилого віку, які потребують допомоги. Учні допомагають своїм підшефним по господарству: впорядковують присадибну ділянку, двір, допомагають у зборі врожаю. Про виконані роботи старости звітують на шкільному парламенті. Кращими класними колективами в цій роботі визначено учнів 9-Б та 10 класів (класні керівники Свід О.В., Кібкало А.І.).

У школі організована і проводиться волонтерська робота. Учні школи постійно допомагають коштами, їжею та одягом бійцям батальйону «Полтава».

Залучається учнівська молодь до впорядковування та догляду за обелісками загиблим воїнам у с. Дублянщина та Новобудова та могилами загиблих воїнів, які знаходяться у мікрорайоні школи.

Одним із основних розділів за національно-патріотичним стоїть превентивне виховання.

І батьки, і учні детально ознайомилися з положенням Конвенції про права дитини, на батьківських зборах відбулося обговорення статей. Організовані зустрічі школярів із начальником та працівниками Подільської районної кримінальної міліції у справах дітей . У ході зустрічей діти одержали цікаві, змістовні та повчальні відповіді на запитання, які їх хвилювали.

Максимально охоплені учні організованим дозвіллям у позаурочний та канікулярний час. Складено графік роботи гуртків за інтересами, яких за списком налічується 12. Найбільшою популярністю в учнів користуються наступні гуртки: комп’ютерної грамотності, танцювальний, вокальні, секції баскетболу та волейболу, теаквондо, футболу.

З метою забезпечення ефективного впливу на підлітків, які виховуються в сім’ях, що опинилися в складних життєвих умовах, та учнів, схильних до правопорушень, були залучені класні керівники, батьки, адміністрація, районна служба у справах дітей. Класні керівники відвідують учнів удома, проводять з ними бесіди, залучають їх до позакласної роботи, участі в роботі гуртків. Проводиться індивідуальна робота з учнями та їх батьками з питань профілактики правопорушень та виконання закону України «Про загальну середню освіту», заслуховувалися звіти й інформації з цих питань на педрадах, засіданнях МО класних керівників. Проводяться засідання ради школи, де розглядаються питання порушень правил поведінки та пропусків навчальних занять учнями школи без поважних причин. Слухаються пояснення як учнів, так і їхніх батьків про причини, що призвели до цього.

Велика увага приділяється морально-етичному вихованню. На годинах спілкування проводиться робота щодо ознайомлення учнів з родинною та батьківською педагогікою, вихованню поваги до батька, матері, бабусі, дідуся, свого роду. У молодших та середніх класах проводяться свята: «Обереги наши