Керівник МО - Сидоренко Тетяна Олексіївна, учитель географії та біології, вища категорія, учитель - методист.

Члени МО вчителів природничо - математичного циклу:

1. Тукало Олена Володимирівна, учитель географії, вища категорія, учитель-методист;
2. Бубир Валентина Григорівна, учитель фізики, вища категорія, учитель-методист;
3. Бакулей Олена Миколаївна, учитель фізики та математики, вища категорія, старший вчитель;
4. Харченко Валентина Миколаївна, учитель математики, вища категорія;
5. Пестич світлана Валентинівна, учитель хімії та біології, вища категорія;
6. Кібкало Алла Іванівна, учитель фізики, математики та інформатики, вища категорія, старший вчитель.

МО вчиетлів природничо - математичного циклу сконцентрувало свою діяльність над реалізацією проблеми "Формування в учнів активного пізнавального ставлення до навколишнього середовища через використання сучасних освітніх технологій". Члени  цього МО успішно працювали над формуванням цілісної особистості на основі свідомого сприйняття законів природи, людського життя, розвитку уявлнь про навколишній світ, практичну діяльність людини, раціонально поєднуючи різні моделі навчання. У практику їх роботи давно увійшли такі методичні прийоми, як "мікрофон", "обговорення проблеми в загальному колі", "мозковий штурм", "аналіз ситуацій", "дискусія в стилі ток-шоу", ігрові методи, презентація, метод проектів, інтеграія і т.д.