Керівник МО - Свід Оксана Валентинівна, учитель англійської та німецької мови, І категорія.

До МО входять такі вчителі:

1. Мединська Тетяна Іванівна, учитель французької мови, вища категорія, учитель - методист;
2. Ліпінська Алла Миколаївна, учитель французької мови, ІІ категорія;
3. Карбан Людмила Анатоліївна, учитель англійської мови, ІІ категорія;
4. Когут О.М., учитель англійської мови, ІІ категорія;
5. Юхименко Світлана Олександрівна, учитель англійської мови,ІІ категорія.

Наше МО працює над проблемою: "Фоормування в учнів особистісних потреб оволодіння іноземною мовою - одне з джерел мотивації при її вивченні".
Зміст навчання МО вчителів іноземних мов зорієнтовує на розвиток мотивації учнів до вивчення іноземних мов і формування умінь у всіх видах мовленевої діяльності, розвиток загальних навчальних умінь і навичок, отримання учнями досвіду навчальної, комунікативної, практичної діяльності. Усвідомивши, що найбільш прийнятною технологією навчання іноземній мові виступає "навчання у співпраці", члени МО широко використовують парні та групові види роботи, застосовують "проектну методику", уроки проводять у стилі партнерства та співробітництва учителя з учнями, здійснюють інтеграцію між суміжними предметами та навчальними курсами.
Під керівництвом вчителів французької мови у школі працює Клуб любителів французької мови, на засідання якого запрошуються викладачі Полтавських вузів, випускники школи, люди, життя яких пов'язане з французькою мовою.